Jsme tu pro Vás 24/7

Mluvíme

Jednáme profesionálně

O nás

Jsme mladá dynamicky se rozvíjeíjcí společnost, poskytující komplexní celní služby a zpracování dat pro výkaz INTRASTAT. Jsme schopni vše zajistit rychle, kvalitně a bezpečně pro potřeby zákazníka.
Zastupujeme několik společností a velmi si vážíme jejich důvěry. Naše hodnoty jsou: profesionalita, kvalita, odpovědnost, dodržování zákonů a pravidel, hájení zájmů klienta.

Samozřejmostí k dosažení těchto cílů je odborná kvalifikace umocňující se účastí na pravidelných školení novinek změn v systému INTRASTAT, profesionalita a flexibilita.

Celní služby

Celní řízení

S našimi bohatými zkušenostmi Vám můžeme pomoci v zastupování během celního řízení.

Celní prohlášení

Vystavování celních prohlášení v režimu e-vývoz a e-dovoz.

Celní dluh

Zajištění celního dluhu v souvislosti s celním řízením na základě předběžné dohody.

Osvědčení o původu

Zajištění vystavení osvědčení o původu zboží EUR. 1 a statusu zboží ATR.

Karnet TIR

Vyplníme za Vás karnet TIR v papírové i elektronické podobě a vyhotovíme nákladní listy CMR.

Poradenství

Díky naší dlouholeté zkušenosti nabízíme poradenství k celním předpisům EU, při dovozu / vývozu zboží a pomoc s jeho zařazením.

Co je Intrastat?

INTRASTAT-CZ je systém evidence a statistiky obchodní výměny mezi státy Evropské unie po 1. květnu 2004. Po vstupu do EU nahradí provádění celních služeb pro obchodní transakce mezi státy Evropské unie systém sběru dat pro statistiku obchodu mezi členskými státy Evropské unie. Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT je dána ustanovením předpisů EU, která jsou pro ČR upravena celním zákonem a vyhláškou č. 201 / 2005 Sb. o statistice vyváženého a dováženého zboží.


Nabízíme vyplnění výkazu za firmu jako její zástupce. Naši pracovníci jsou již v předstihu proškolováni i v oblasti zpracovávání evidence a statistiky INTRASTATU, máme softwarové vybavení pro INTRASTAT, a proto Vám nabízíme možnost zpracování údajů pro systém INTRASTAT-CZ.

Výhodou zpracovávání INTRASTATU námi, jako zástupcem, bude pro Vás úspora pracovní síly na zpracování nové evidence obchodů v rámci EU, nákladů na školení této síly, sledování změn TARICU a dalších nákladů s tímto spojených.

Máte dotaz?